Lão Hạc

LÃO HẠC HÔM NAY

LÃO HẠC HÔM NAY Hôm nay lão Hạc sang chơi, đương nhiên lão chẳng còn con vàng nào để dắt theo nữa. Thấy lão có vẻ buồn, tôi hỏi vì sao lão…

Meeting

Bệnh của người làm lãnh đạo

Được công ty cũ mời dự họp mặt những người về hưu nhân dịp cuối năm. Thì cũng như mọi năm thôi, mỗi người lãnh một cái bao thơ, một…

BỆNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

BỆNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO Được công ty cũ mời dự họp mặt những người về hưu nhân dịp cuối năm. Thì cũng như mọi năm thôi, mỗi người lãnh…