IMG_20180508_142814

NẾU KHÔNG CÓ

NẾU KHÔNG CÓ Nếu không có việc chiếm dụng vỉa hè chung làm của riêng; nếu không có việc chạy xe lấn làn, vượt đèn đỏ; nếu không có những…