Asiad 18

TỰ HÀO HAI TIẾNG VIỆT NAM

TỰ HÀO HAI TIẾNG VIỆT NAM Thật tự hào đất nước Việt Nam tôi.! Nền văn hiến bốn nghìn năm có lẽ Đã trải qua nhiều binh đao khói lửa …

Asiad 18

THẾ GIỚI NÓI VỀ CHÚNG TA

THẾ GIỚI NÓI VỀ CHÚNG TA  Nhân dịp Quốc khánh 2/9, tôi xin giới thiệu một phần của bài báo trên trang “We are The Mighty” (Hoa kỳ), mời các…

Champa (DatvietFlower.com)

HỌC TỪ VIỆT NAM VỀ ĐẤY

HỌC TỪ VIỆT NAM VỀ ĐẤY! Lại nói chuyện về người Lào. Bài trước tôi viết về những gì tôi học được từ người Lào. Bài này tôi viết về…