HCM ở Madagascar

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (127)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (127)   Hôm rồi coi cái clip của Nửa vòng trái đất TV, phỏng vấn cái ông củ Lạc, trùm chống cộng gì đó ở Cali…

HCM ở Dominicana

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (79)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (79)   Hôm nay có bạn viết một comment trên trang của tôi, nói rằng nếu chúng ta đi ngược lại với chủ nghĩa đế quốc…

CSB Việt Nam

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (65)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (65)   Dân ta có những thành ngữ răn đời và răn người rất chí lý, tỷ như “đừng đứng núi này trông núi nọ”. Muốn…

Kissinger & Trump

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (61)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (61) Tuần trước tôi đã viết bài số 60 để nhắc lại đôi lời của những con người nổi tiếng, nhằm đáp lại những người vẫn…

Asiad 18

TỰ HÀO HAI TIẾNG VIỆT NAM

TỰ HÀO HAI TIẾNG VIỆT NAM Thật tự hào đất nước Việt Nam tôi.! Nền văn hiến bốn nghìn năm có lẽ Đã trải qua nhiều binh đao khói lửa …

Asiad 18

THẾ GIỚI NÓI VỀ CHÚNG TA

THẾ GIỚI NÓI VỀ CHÚNG TA  Nhân dịp Quốc khánh 2/9, tôi xin giới thiệu một phần của bài báo trên trang “We are The Mighty” (Hoa kỳ), mời các…

Champa (DatvietFlower.com)

HỌC TỪ VIỆT NAM VỀ ĐẤY

HỌC TỪ VIỆT NAM VỀ ĐẤY! Lại nói chuyện về người Lào. Bài trước tôi viết về những gì tôi học được từ người Lào. Bài này tôi viết về…