Dao cao dai

ĐẠO CAO ĐÀI TRÊN VÙNG ĐẤT MỚI

ĐẠO CAO ĐÀI TRÊN VÙNG ĐẤT MỚI Thời gian đầu vào miền Nam, tôi đi thăm Thánh thất Cao Đài ở Tây Ninh, sau khi thăm tôi có một cảm…