Ngôn ngữ

LẠM BÀN VỀ NGÔN NGỮ

LẠM BÀN VỀ NGÔN NGỮ   Sau khi đăng lên trang nhà bài “Mỗi nhà mỗi cảnh”, có một bạn bảo tôi viết về ngôn ngữ vùng miền. Thế là…