Hố đen đại dương

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VẬY? Phần II, Hai là, cuộc chiến mà Nga đang tiến hành ở Ukraine chẳng khác nào cái hố đen trong Đại Tây dương, thường…