Phal-amabilis_Danae

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (tiếp theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (tiếp theo) Phalaenopsis (Lan Hồ điệp) Cùng giống: Doritis Lindley và giống Kingidium P. F. Hunt Tông: Vandeae Tông phụ: Aeridinae Phân bố: Có…