P. kalinae

Paphiopedilum kalinae

Phân giống (Sub-genus) Cochlopetalum 99) Paphiopedilum kalinae Braem Cùng loài Paphiopedilum victoria-regina var. kalinae (Braem) Koopowitz Dẫn nhập Cây là Paphiopedilum kalinae được nhập vào Mỹ lần đầu tiên vào…

P. chamberlain 2

Paphiopedilum chamberlainianum

Phân giống (Sub-genus) Cochlopetalum 98) Paphiopedilum chamberlainianum (Sander) Stein Tên cũ Cypripedium chamberlainianum Sander Cùng loài Cordula chamberlainianum (Sander) Rolfe Paphiopedilum victoria-regina subspecies chamberlainianum (Sander) M. W. Wood Dẫn nhập…

P. supardii

Paphiopedilum supardii

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 97) Paphiopedilum supardii Braem & Löb Tên cũ Paphiopedilum praestans sensu Van Vloten Paphiopedilum praestans sensu Van Hell Paphiopedilum “victoria” de Vogel Paphiopedilum devogeli…

P. platyphyllum

Paphiopedilum platyphyllum

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 96) Paphiopedilum platyphyllum Yukawa ex Gruβ Cùng loài Paphiopedilum fumi Hort. (nomen nudum) Paphiopedilum sronei var. latifolium Hort. (nomen nodum) Paphiopedilum sugiyamii Hort. (nomen…

P. stonei

Paphiopedilum stonei

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 95) Paphiopedilum stonei (Hooker) Stein Tên cũ Cypripedium stonei (Hooker) Cùng loài Cordula stonei (Hooker) Rolfe Dẫn nhập Hugh Low đã sưu tầm được…

P. sanderianum

Paphiopedilum sanderianum

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 94) Paphiopedilum sanderianum (Reichenbach fil.) Stein Tên cũ Cypripedium sanderianum Reichenbach fil. Cùng loài Cordula sanderianum (Reichenbach fil.) Rolfe Cypripedium foerstermannii Hort. nomen nudum…

P. rothschildianum

Paphiopedilum rothschildianum

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 93) Paphiopedilum rothschildianum (Reichenbach fil.) Stein Tên cũ Cypripedium rothschildianum Reichenbach fil. Cùng loài Cypripedium neo guineense Linden Cordula rothschildianum (Reichenbach fil.) Rolfe Cypripedium…

P. randsii

Paphiopedilum randsii

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 92) Paphiopedilum randsii Fowlie Dẫn nhập Paphioepdilum randsii được phát hiện ở đảo Philippine của Mindanao và định danh là “Paph. philippine hoa vàng…

P. wilhelminiae

Pahiopedilum wilhelminiae

Phân giống (Sub-genus) Polyantha (Tiếp theo) 91) Pahiopedilum wilhelminiae L. O. Williams Cùng loài Paphiopedilum praestans subspecies wilhelminiae (L. O. Williams) M. W. Wood. Paphiopedilum glanduliferum var. wilhelminiae (L.O. Williams)…