Mediocalcar bifolium

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theeo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theeo) Mediocalcar Tông: Podochileae Tông phụ: Eriinae Phân bố: Có 17 loài ở các hòn đảo ở Thái bình dương, với hầu hết là…

Macroclinium manabinum

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Macroclinium Tông: Maxillarieae Tông phụ: Oncidiinae Phân bố: 40 loài từ Mexico tới Brasil. Loài lan biểu sinh lùn, có quan hệ…

Macradenia-brassavolae

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Macodes Tông: Cranichideae Tông phụ: Goodyerinae Phân bố: Khoảng 10 loài, xuất hiện từ Malaysia tới quần đảo Thái bình dương. Là…