Leptotes bicolor

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Lepanthopsis Tông: Epidendreae Tông phụ: Pleurothallidinae Phân bố: Khoảng 50 loài ở Florida, quần đảo Indies, Trung và Nam Mỹ. Giống lan biểu…

Lacaena bicolor

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (tiép theo) Lacaena Tông: Maxillarieae Tông phụ: Stanhopeinae Phân bố: Có 2 loài từ Mexico tới Colombia Lan biểu sinh, đôi khi là thạch…

Mystacidium braybonae (2)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Mystacidium Tông: Vandeae Tông phụ: Aerangidinae Phân bố: Có 10 loài ở miền đông vùng nhiệt đới châu Phi và Nam Phi Loài…

Miltonia spectabilis 2

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Microtis LAN CỦ HÀNH Tông: Diurideae Tông phụ: Prasophyllinae Phân bố: Có 18 loài từ Đông Á, Australia và New Zealand. Địa lan…