P appletonianum

Papiopedilum appletonianum

Papiopedilum appletonianum (Tiếp theo kỳ trước) Nguồn gốc tên gọi Tên appletonianum đặt cho loài này để vinh danh ông W. M. Appleton, người đầu tiên đã nuôi loài này…

P appletonianum

Paphiopedilum appletonianum

Paphiopedilum appletonianum (Gower) Rolfe Tên cũ Cypripedium appletonianum Gower Trùng tên Cypripedium bullenianum var. appletonianum (Gower) Rolfe Cypripedium poyntzianum Kraenzlin Cypripedium waltersianum Kraenzlin – lapsus calami Paphiopedilum wolterianum (Kraenzlin) Pfitzer…

Paph sangii

Paphiopedilum sangii Braem

Paphiopedilum sangii Braem Dẫn nhập Paphiopedilum sangii được phát hiện trên hòn đảo Sulawesi và được nhà trồng lan nghiệp dư người Đức tên là Helmut Sang đưa vào châu…

Kra

NHẤT LỘ NHẤT ĐỚI

CÂU CHUYỆN HÔM NAY (Tiếp theo) NHẤT LỘ NHẤT ĐỚI Rồi từ đó, Trung Mỹ bắt tay nhau. Món quà đầu tiên mà Trung Quốc nhận được là quần đảo…

Paph volonteanum

Paphiopedilum volonteanum

Paphiopedilum volonteanum (Sander) Stein Tên cũ Cypripedium volonteanum (Sander) Stein Trùng tên Cypripedium hookerae var. volonteanum (Sander) Rolfe Paphiopedilum hookerae var. volonteanum (Sander) Braem Dẫn nhập Tài liệu gốc của…

P.hookerae 2

Paphiopedilum hookerae (tt)

Paphiopedilum hookerae (Reichenbach fil. Ex Hooker fil.) Stein Tên cũ Cypripedium hookerae Reichenbach fil. Ex Hooker fil. Trùng tên Cypripedium barbatum var. hookerae Regel Cordula hookerae (Reichenbach fil. Ex Hooker…

P hookerae

Phức hệ hookerae

Loài phức hệ Paphiopedilum hookerae Loài phức hệ này có hai dòng là Paphiopedilum hookerae và Paphiopedilum volonteanum, như đã được mô tả ở mức độ loài. Không còn nghi…

P venustum

Loài Paphiopedilum venustum (Tiếp theo)

Loài Paphiopedilum venustum (Tiếp theo) Các biến thể và biến loài Paphiopedilum venustum là một loài có nhiều biến thể về màu sắc của hoa cũng như hình thái các…

P. venustum

Paphiopedilum venustum

Phân giống (Subgenus) Sigmatopetalum 38) Paphiopedilum venustum (Wallich ex Sims) Pfitzer Tên cũ Cypripedium venustum Wallich ex Sims Cùng tên Stimegas venustum (Wallich ex Sims) Rafinesque Cordular venusta (Wallich ex…

Paph. spicerianum

Paphiopedilum spicerianum

Paphiopedilum spicerianum (Master & T. Moore) Pfitzer Tên cũ Cypripedium spicerianum Masters & T. Moore Cùng tên Cordula spiserianum (Reichenbach fil. [sic.] Rolfe Dẫn nhập Vào mùa thu năm 1878,…