Hiroshima

“ĐÁNH CHO NÊN NGƯỜI”

“ĐÁNH CHO NÊN NGƯỜI” Ngày 6 tháng Tám vừa qua, cả thế giới nhắc đến hai trái bom nguyên tử mà Mỹ, chính là Mỹ đã ném xuống Hiroshima và…