Pelatantheria_ctenoglossa 2

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo)

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THẾ GIỚI (Tiếp theo) Pelatantheria Tông: Vandeae Tông phụ: Aeridinae Phân bố: Có 7 loài ở châu Á, từ Ấn độ đến Malesia. Lan biểu sinh hoặc…