TÂM SINH TƯỚNG

Tâm sinh tướng 2

Chùm thơ con cóc.
Bài XII – TÂM SINH TƯỚNG

“Những người tính cách như lươn
“Trai thời trộm cắp, gái buôn chồng người”
(Mọi người đều biết, con lươn là biểu hiện cho sự luồn lách và cả ngày thường hay rúc dưới bùn – Ca dao có cải biên)
……
Bản mặt con người thật là siêu
Kẻ thì đáng ghét, kẻ đáng yêu
Đức Phật dạy rằng tâm sinh tướng
Tướng cũng hiện ra đủ mọi chiều

Bản thiện sinh ra lúc chào đời
Quá trình tu học, quá trình chơi
Học được điều hay là trân quý
Chơi mà không lựa, họa sớm thôi

Tướng phát nếu là kẻ anh hùng
Mắt nhìn sáng láng, tấm lòng trung
Quắc mắt, quân thù bay hết vía
Sống cùng đồng chí, tỏa bao dung

Tướng phát nếu là kẻ gian manh
Đôi môi mím chặt, mắt đảo quanh
Soi mói trong đời tìm kẻ hở
Cướp lấy cho nhanh mối lợi quyền./.

Hình trong bài: Nhân chi sơ tính bản thiện.
Ngày 11/06/2024
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.