SỦA TO LÊN NÀO!

Chó tru

Chùm thơ con cóc.
Bài XV – SỦA TO LÊN NÀO!

(Kể về một giáo viên tham gia cùng lũ ba que chống phá đất nước nên bị đuổi việc)

Xã hội cũng có lắm kẻ điên
Mới sáng hôm qua còn nhận tiền
Lương thưởng đều đều dằn chắc túi
Hôm nay biến thành đứa xỏ xiên

Đứng lớp ba năm rồi bị phế
Vì có hành vi hại lớp trẻ
Những tưởng làm thầy thì mô phạm
Ai dè hắn giở thói ba que

Bụng đã no rồi muốn kiếm thêm
Thấy “đô” nước dãi chảy như hèm
Bán cả ông cha cùng đất nước
Thầy quái gì mày – một chó điên!

Hình trong bài: Sủa cho lớn tiếng.
Ngày 13/06/2024
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.