Cattleya mãn khai

CHUYỆN TRÒ VỚI BẠN TRẺ

CHUYỆN TRÒ VỚI BẠN TRẺ Theo thông lệ, hai tuần một lần lão có việc di chuyển từ quận 7 đến quận 2 và ngược lại. Đương nhiên vì là…