C_ Ewart Mc Donald

CÔ ĐƠN Kỷ niệm 25 năm “về vườn” (9/1995 – 9/2020) Nhớ ngày ấy trong bộn bề công việc Ta cô đơn bên những hội, những thuyền Đã có lúc…

Chim sáo

CÔ ĐƠN

CÔ ĐƠN Trải mấy mùa xuân thiếu chỗ chơi, Đời như cổ thụ chẳng đâm chồi, Rễ chen đất hẹp quanh thềm vắng, Cành vướn trời cao quyện gió lơi!…

Horse

CÔ ĐƠN

CÔ ĐƠN   Nhớ ngày ấy trong bộn bề công việc Ta cô đơn bên những hội, những thuyền Đã có lúc ta chìm trong thất bại Ta cô đơn…