AOS-1_11

Những cây lan đoạt giải của AOS tháng 11/ 2017

1) Cycnoches Richard Brandon ‘Mike’s Next’ Cycnoches warscewiczii x Cycnoches Jean E. Monnier AM/AOS (83 điểm) Chủ nhân: William Stender Người chụp hình: Robert Hesse Ngày: Tháng11/ 11, 2017 Vào…