Promenaea xanthina

CÁC GIỐNG LAN TRÊN THIẾ GIỚI (Tiếp theo)

  CÁC GIỐNG LAN TRÊN THIẾ GIỚI (Tiếp theo) Promenaea Tông: Maxillarieae Tông phụ: Zygopetalinae Peasophyllum elatum Phân bố: Có 18 loài ở Brasil Lan biểu sinh đa thân nhỏ….