HCM ở đền Hùng

TẠ LỖI

TẠ LỖI (Bài thơ này tôi viết cách nay 9 năm. Nay hoàn cảnh tuy đã đổi thay song cũng xin đăng lại để thưa chuyện với Cụ Hồ) Nước…