Học ngoại ngữ

THIẾU VÀ THỪA

THIẾU VÀ THỪA Một nước ở châu Phi, lão không nhớ chính xác là Mali hay Niger gì đó, đã quyết định loại tiếng Pháp ra khỏi ngôn ngữ chính…