Xử lý cây phong lan giống

Xử lý cây phong lan giống – p15

Việc xử lý cây phong lan giống là một quy trình tương đối phức tạp, đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ để có thể có được các cây…

Nhân giống lan Hoàng Thảo - lan dendrobium

Nhân giống lan Hoàng Thảo – p12

Nhân giống lan Hoàng Thảo – Lan Dendrobium. Như mọi người đều biết, lan hoàng thảo – lan dendrobium là giống lan hay mọc cây con trên thân (cái này…

Nhân giống lan vũ nữ

Nhân giống lan vũ nữ – p10

1. Nhân giống lan vũ nữ bằng phương pháp nuôi cấy mô. – Phương pháp nuôi cấy mô: Là phương pháp nhân giống lan vũ nữ trên qui mô công…