Cattleya-của-nhà-1.jpg

CÁI SỰ SUNG SƯỚNG CỦA NGƯỜI GIÀ.

TẢN MẠN CUỐI TUẦN. CÁI SỰ SUNG SƯỚNG CỦA NGƯỜI GIÀ. Là người già sướng lắm! Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi; không mấy khi còn bận tâm đến…