Bóng đá

TOÀN THỂ VÀ BỘ PHẬN

CÂU CHUYỆN HÔM NAY TOÀN THỂ VÀ BỘ PHẬN Tôi yêu thể chế này vì nó cao thượng. Tôi yêu dân tộc tôi vì đó là một dân tộc nhân…