Ng. Bỉnh Khiêm

KHÔN CHẾT, DẠI CHẾT, BIẾT THÌ SỐNG

KHÔN CHẾT, DẠI CHẾT, BIẾT THÌ SỐNG   Ngay từ những ngày còn trẻ tôi đã được nghe câu phương ngôn này mà chẳng biết xuất xứ của nó. Nhưng…