Bẩy Viễn

NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1940.

NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1940. Đọc cuốn tiểu thuyết “Người Bình Xuyên” của Nguyễn Hùng, mới hiểu ra rằng, nơi mình đang sống hiện nay chính là căn cứ…