dog-and-a-bone

THẢ MỒI BẮT BÓNG

TẢN MẠN CUỐI TUẦN (Góc nhìn của một người ngoài đảng) THẢ MỒI BẮT BÓNG Chuyện kể về một con thú bắt được một con mồi, nó trèo lên chỗ…