Cym_Cali night 'Newbold Magic'

Tông Cymbidium

Tông Cymbidium Tông Cymbidium  được nổi tiếng vì chúng được trồng nhiều, giống Cymbidium, và cũng là giống lan lớn nhất trên thế giới, đó là Grammatophyllum speciosum. Các thành…