AQ CHÍNH TRUYỆN

aq-chinh-truyen

AQ CHÍNH TRUYỆN

Cảm ơn ông Lỗ Tấn
Tặng đời một A-Quy (AQ)
Đời đang đen thành đỏ
Đông giá hóa xuân thì

Người “A-Q” hình, ảnh
Ta “A-Q” tâm, hồn
“A-Q” trong suy nghĩ
suốt cuộc đời ta luôn

Trầm lặng buổi hoàng hôn
Thuyền ra khơi mất lái
Tay chèo buông vụng dại
Bến nào ta tạ ơn?

3/12/2017

Add a Comment

Your email address will not be published.