ĐỘC QUYỀN YÊU NƯỚC

Bạch tuộc

ĐỘC QUYỀN YÊU NƯỚC!

Đã là người dân trong một nước thì ai cũng có quyền yêu nước mình. Có nhiều cách để yêu nước. Có người dành cả tuổi trẻ của mình cho sự  bình yên, sự phồn vinh của đất nước. Những bậc trí giả thì đem tâm huyết và kiến thức của mình để làm giàu cho đất nước. Những nông dân trên đồng ruộng, công nhân trong xưởng máy thì làm ra nhiều sản phẩm tốt để đất nước mạnh lên, giàu lên. Những cháu bé thì chăm ngoan và học giỏi. Những ông bà già thì khuyên bảo cháu con hãy là một người tốt, một người có ích, biết tôn trọng luật pháp. Chứ đâu cứ phải luôn mồm nói tôi là người yêu nước, hoặc chính tôi mới là người yêu nước thì mới là người yêu nước!

Khi cách mạng tháng Tám mới thành công, chính phủ của cụ Hồ Chí Minh đã quy tụ quanh mình biết bao nhà yêu nước. Lúc đó, yêu nước tức là làm sao cho nước nhà được độc lập, chỉ vậy thôi, chính vì thế mà có những vị quan đại triều trong triều đình nhà Nguyễn, các nhà tư sản, các vị trí thức “Tây học” cũng như “Hán học”, các địa chủ và cả những người Việt mang quốc tịch nước ngoài, đều sẵn lòng tham gia chính phủ Việt Minh, chỉ một lòng mong cho nước nhà được độc lập. Cụ Hồ Chí Minh không hề phân biệt giai cấp, tôn giáo, đảng phái, thành phần xuất thân, miễn là người ấy có lòng yêu nước.

Ngày nay, theo tôi hiểu yêu nước là góp sức giữ cho nước được bền vững, xã hội được ổn định. Ấy vậy mà trên mạng xã hội, tôi thấy một nhóm người tự vỗ ngực rằng, chúng  tôi mới là người yêu nước. Một nhóm khác thì bảo, nhóm người đó là một nhóm yêu nước giả hiệu, chúng tôi mới là người yêu nước!

Tôi chẳng biết ruột gan những nhóm người đó, ai là người yêu nước thiệt và ai là người yêu nước giả hiệu. Chỉ riêng cái việc nhóm này đem nhóm kia, người này đem người kia ra xỉ vả thì đã là góp phần làm rối loạn xã hội rồi. Vậy đó có phải là yêu nước? Cụ Hồ Chí Minh đã dạy, đoàn kết là sức mạnh. Vậy làm suy yếu khối đoàn kết, tức là làm suy yếu đất nước thì có nên gọi đó là yêu nước?

Bất cứ người nào, chỉ cần có một hành động có lợi cho dân cho nước (dù nhỏ) hoặc một lời nói có thiện ý thì đều có thể được gọi là những hành động yêu nước. Chứ yêu nước có phải là cái gì to tát, cao siêu?

Lại bàn đến mấy cuốn sách mà lâu nay người ta cứ đem nó ra để lấy cớ mạt sát nhau. Rằng, ai ủng hộ cuốn sách thì đều là những kẻ phản động, và ngược lại, những kẻ đòi hủy bỏ các cuốn sách đó mới chính là những kẻ phản động! Tôi nghĩ rằng, các cuốn sách mà các vị ủng hộ hoặc chống cũng chỉ là cái cớ thôi. Lý do sâu xa mà ít ai thấy được nó khác cơ (khác thế nào thì tự các vị biết). Tôi hỏi các vị, mỗi cuốn sách được phát hành đều đã qua một cơ quan (gồm nhiều vị khả kính, có trình độ hơn khối người trong số những người phê phán ấy) thẩm định, rồi có người có quyền tối thượng cho phép phát hành, thì nếu có gì không ổn sao các vị không viết thư lên mà hỏi những cơ quan đó, những người đó, mắc mớ gì lại đưa nhau lên mạng để nói nhau như hàng tôm hàng cá vậy? Ngu đần như tôi, nên tôi chưa đọc nổi một cuốn sách nào trong những sách mà các vị nói đến, nên tôi không dám nói nó tốt hay xấu, đúng hay sai. Chắc các vị đã đọc hết 15 bộ sử và cái cuốn Gạc Ma gì đó rồi nhỉ? Biết đâu đấy nhỉ? Có khi các vị đang làm rối loạn dư luận xã hội để che dấu một ý đồ gì đó, chứ cũng chẳng phải các vị yêu nước. Trắng đen, phải trái thì đã có các cơ quan chức năng làm rõ, việc gì đến chúng mình. Tôi nghĩ họ thừa biết sẽ phải làm gì đối với mọi diễn biến trong xã hội.

Các kẻ chống đối, những kẻ phá hoại, những kẻ bất mãn đang muốn xã hội chúng ta mất ổn định, thì chính hành động của các vị đã góp phần giúp đỡ tích cực cho các kẻ đó đó. Chắc các vị thừa biết nhưng các vị cũng cứ làm.

Đáng lẽ tôi chẳng nói, vì từ lâu tôi đã không tham gia vào cái chuyện trên trời, chuyện không nằm trong phạm vi trách nhiệm pháp lý của mình, nhưng thấy đã đến lúc cần góp một tiếng nói, thì nói, vậy thôi. Mặc ai bảo tôi yêu nước hoặc tôi là phản động, thì chỉ mình tôi biết tôi là người như thế nào, thế là đủ./.

Tháng Tám, 2018

Ph. T. Kh.

(Những con bạch tuộc và “nước chảy bèo trôi” – Hình trên internet)

Bèo

Add a Comment

Your email address will not be published.