CÁI GIỐNG CHIM TU HÚ

Chim tu hú 2

TẢN MẠN CUỐI TUẦN
CÁI GIỐNG CHIM TU HÚ

Bất kể loài nào đã có mặt trong trời đất đều được sinh ra và theo lẽ tự nhiên đều được nuôi dưỡng bởi cha mẹ mình. Song cái giống chim tu hú lại là một giống đi đẻ nhờ khi các loài chim nhỏ khác đã xây xong tổ ấm và chủ nhân của cái tổ đó đã bắt đầu một chu kỳ đẻ trứng, ấp nở và nuôi dạy. Con tu hú mẹ “xâm phạm gia cư bất hợp pháp” một tổ chim nhỏ để đẻ trứng, trời phú cho chúng một khả năng, mỗi quả trứng do chúng đẻ ra có màu giống hệt màu trứng của những con chim bị chúng đến “xâm lược”, chỉ khác về kích cỡ, làm cho dân cư bị chúng xâm chiếm đất đai tưởng rằng chúng là đồng loại.

Sau khi đẻ xong trứng vào tổ chim khác, con tu hú mẹ bay đi, mặc cho kẻ bị xâm chiếm ấp ủ, nâng niu những quả trứng đó, cho đến khi tu hú con nở ra thì cha mẹ nuôi lại phải kiếm mồi nuôi cho chúng khôn lớn, đủ lông đủ cánh mà bay đi.

Tu hú mẹ đúng là một người mẹ bạc tình, song chính tu hú con mới thực sự là một con ác quỷ. Trứng tu hú bao giờ cũng nở trước. Ngay khi tu hú con chưa mở mắt, thì cái tính ác quỷ đã thể hiện. Chúng lăn vần những quả trứng của chính bà mẹ nuôi sinh đẻ ra khỏi tổ để mặc trứng vỡ tan tành. Chẳng may một quả trứng của chính mẹ nuôi nở ra chim con thì chúng cũng gắng hết sức vần con chim non ra khỏi tổ, rơi tự do xuống đất, sống chết mặc bay. Vậy là từ đó, người mẹ nuôi chỉ tập trung thức ăn để nuôi một mình tu hú con cho đến ngày khôn lớn, chúng lại đi gieo rắc những con ác quỷ vào tổ những loài chim khác.

Ôi chao, cái giống tu hú, sao trời lại sinh ra những con ác quỷ ấy?

Ừ, mà có trách chúng, có chửi mắng chúng thì chúng cũng có thay đổi được bản chất đâu. Ngay loài người chúng ta đây cũng có một ít đồng loại, là con người có cả một khối óc, chẳng phải hoàn toàn mang đặc tính của một loài chim tu hú, nhưng cũng có một ít đặc điểm mà ta tưởng như chúng là một giống “người tu hú”. Họ cũng sinh ra trong cùng một đất nước với những người lương thiện; về hình thức bề ngoài cũng giống người lương thiện, nhưng tâm địa của chúng, thực là một loài ác quỷ.

Ngay từ nhỏ, chúng đã được nuôi sống bằng thức ăn do những người lương thiện kiếm được; chúng cũng tận dụng tất cả những thành quả do những người lương thiện làm ra; chúng cũng cắp sách đến trường do những người lương thiện truyền thụ kiến thức. Song tâm địa của chúng đã sẵn mang lòng thù hận của một lũ ác quỷ nên chỉ có một chút trưởng thành là chúng quay lại làm hại những người đã từng bao bọc chúng, đã từng là ân nhân của chúng.

Ừ mà cũng phải. Cha mẹ tu hú là những kẻ bạc tình, đẻ chúng ra rồi không nhận chúng là con, vậy thì làm gì có ai dạy dỗ? Chúng sống theo bản năng, không phải là bản năng tử tế mà là bản năng của một lũ ác quỷ, một lũ chẳng có lương tri.

Rồi cũng có những thế lực quan tâm đến chúng, khi không có sự nuôi nấng, dạy dỗ đúng cách của cha mẹ, chúng nhanh chóng ngả vào vòng tay những thế lực đó. Chính cái đám mẹ mìn này đã khuyến khích phát triển cái ác tính của chúng, xúi bẩy chúng hãy quay lại phá hoại đất nước, làm hại đồng bào. Nhồi nhét cho chúng những suy nghĩ bệnh hoạn rằng, làm gì có thành quả, thành tựu; làm gì có tổ quốc; làm gì có giống nòi; làm gì có truyền thống; làm gì có lịch sử! Vậy đích thị chúng là một lũ con hoang, một lũ tu hú đội lốt người!

Tháng Mười, 2018
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: (1) Chim tu hú; (2) Người mẹ nhỏ bé phải nuôi tu hú con to lớn; (3) Tu hú con ra sức vần trứng của mẹ nuôi ra khỏi tổ.

Chim tù hú 4

Hình (2)

Chim tu hú 3

Hình (3)

Add a Comment

Your email address will not be published.