TỰ TRÀO II (2024)

Bây giờ 3

TỰ TRÀO II (2024)
(Tôi đã viết “Tự trào I” vào năm 2017)

Đã tròn 87 cái xuân xanh
Giấc mộng “nam kha” mãi đếch thành
Rong ruổi làm chi cho mệt xác
Mộng hồn quanh, vẫn mãi quẩn quanh

Gia cảnh hỏi sao – ừ, êm ấm
Sự nghiệp có gì? Một tiếng “hâm”
Cái cuống huân chương không giữ nổi
Học hành lẹt đẹt có gì thơm !

Ông trời đưa lão xuống trần gian
Những tưởng dệt nên được mộng vàng
Ngờ đâu chẳng gặp thời cùng thế
Giàu chẳng giàu, sang cũng chẳng sang./.

Hình trongg bài: Nhìn đời trôi nổi qua khung cửa sổ.
Ngày 29/01/2024
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.