CÀNG CAY NGHIỆT LẮM, CÀNG OAN TRÁI NHIỀU

Nhân quả 3

CÀNG CAY NGHIỆT LẮM, CÀNG OAN TRÁI NHIỀU

Phải nói ngay rằng, nếu không có cuộc Cách mạng tháng Tám năm bốn mươi nhăm, thì gia đình nhà lão vẫn thuộc tầng lớp trên, người cách mạng coi là thuộc “giai cấp bóc lột”.

Đây nè, bên nội bên ngoại nhà lão đều thuộc “tầng lớp trên”, địa chủ có, quan lại hưởng lương triều đình phong kiến có, hưởng lương thực dân Pháp có, rồi học vị vua ban có. Thậm chí gia đình bên bà xã của lão cũng là địa chủ. Đã là địa chủ thì đôi khi cũng “có tội với ông bà nông dân”.

Ấy thế nhưng lão lại yêu cái chế độ này. Tại sao vậy? Vì cái chế độ này đem lại quyền lợi cho số đông chứ không bảo vệ quyền lợi cho “tầng lớp trên thiểu số”. Thế là lão giác ngộ cách mạng đấy nhỉ?

Với cái tuổi mà cụ Đỗ Phủ gọi là “xưa nay hiếm” (nhân sinh thất thập cổ lai hy) như lão đây, lão cũng “gian nan đã trải, đắng cay đã từng”. Lão tin vào triết lý nhà Phật (dù lão không phải là Phật tử), chẳng qua là lão tin vào thuyết nhân quả.

Cái chế độ này vì đại đa số chúng sinh mà phục vụ thì ắt sẽ tồn tại lâu dài. Đó là “nhân quả”, gieo nhân nào, gặt quả đó”. Như cuốn sách “Muôn kiếp nhân sinh” (Nguyễn Phong) đã viết rằng, “Bất cứ hành động nào cũng tạo ra nhân quả, và đã có nhân thì ắt có quả. Đó là quy luật vũ trụ”. Mà đã gieo nhân tốt thì làm gì có chuyện gặt quả xấu.

Những chế độ đi gieo rắc chiến tranh khắp nơi để làm giàu cho mình bất chấp luân thường đạo lý thì sớm hay muộn, chế độ đó cũng bị tàn lụi. Như cụ Nguyễn Du đã viết, “Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều (Kiều). Rồi Nguyễn Du đã kết luận:

“Đã mang lấy nghiệp vào thân
“Cũng đừng trách lẫn Trời gần Trời xa…”

Chữ “nghiệp” mà Nguyễn Du viết, là bởi chữ “Kama” trong kinh Phật, nghĩa là bất kỳ ai được sinh ra cũng có cái nghiệp của mình. Mà cái nghiệp của mình là tự mình tạo dựng, chứ không có ai tạo dựng cho mình cả. Nếu có thiện nghiệp thì chắc chắn sẽ nhận được quả phúc.

Vậy nên, nhà nước ta đang tuyên bố với thế giới (trong cuốn sách trắng) rằng, Việt Nam thực hiện chính sách ngoại giao “BỐN KHÔNG”. Đó là một chính sách hướng thiện, hay nói theo kinh Phật thì đó là nhà nước ta đang tạo “thiện nghiệp”, vậy thì nhân dân ta sẽ nhận được quả phúc./.

Hình trong bài: Gieo nhân nào gặt quả đó.
Ngày 09/07/2024
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.