Viện nguyên lão

VIỆN “LÃO NGUYÊN”

VIỆN “LÃO NGUYÊN” Thời La Mã cổ đại có viện nguyên lão, nay tôi định bắt chước họ, thành lập một viện với tên “Viện Lão nguyên”, viện này bao…

Meeting

Bệnh của người làm lãnh đạo

Được công ty cũ mời dự họp mặt những người về hưu nhân dịp cuối năm. Thì cũng như mọi năm thôi, mỗi người lãnh một cái bao thơ, một…