CHƠI CẦU LÔNG

Cầu lông

CHƠI CẦU LÔNG

Người ta cầu phúc cầu tài

Tôi đây lại muốn học bài “cầu lông”

Nào các mẹ, nào các ông

Tập xong thể dục khom lưng cùng cầu

Ông thì tóc chạy khỏi đầu

Bà thì tóc cũng buồn rầu bỏ đi

Cầu chi, còn biết cầu chi?

Tài còn đâu nữa, vậy thì cầu lông

Hai bên đội ngũ đã xong

Tay vợt, chân trụ gắng công đánh cầu

….

Con cháu ơi, chúng mày đâu?

Ra đỡ các cụ dìu nhau về phòng !

Mùa Thu, 2018

Add a Comment

Your email address will not be published.