cách trồng lan Octomeria grandiflora

Mô tả và cách trồng lan Octomeria

Mô tả và cách trồng lan Octomeria. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Octomeria. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp ockto, nghĩa…

cách trồng lan Oberonia cylindrica

Mô tả và cách trồng lan Oberonia

Mô tả và cách trồng lan Oberonia Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Oberonia. Xuất xứ tên gọi: Đặt theo tên ông…

Cách trồng lan Myrmecophila tibicinis flor

Mô tả và cách trồng lan Myrmecophila

Mô tả và cách trồng lan Myrmecophila. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ và cách trồng lan Myrmecophila. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, myrmex, nghĩa là con kiến, và…

Cách trồng lan Mystacidium braybonae

Mô tả và cách trồng lan Mystacidium

Mô tả và cách trồng lan Mystacidium. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ và cách trồng lan Mystacidium. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, mystax nghĩa là ria mép, có lẽ…