cách trồng lan Neogardneria murrayana

Mô tả và cách trồng lan Neogardneria

Mô tả và cách trồng lan Neogardneria. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ, kỹ thuật chăm sóc và cách trồng lan Neogardneria. Xuất xứ tên gọi: Đặt theo tên nhà…

Cách trồng lan Myrmecophila tibicinis flor

Mô tả và cách trồng lan Myrmecophila

Mô tả và cách trồng lan Myrmecophila. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ và cách trồng lan Myrmecophila. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, myrmex, nghĩa là con kiến, và…

Cách trồng lan Mystacidium braybonae

Mô tả và cách trồng lan Mystacidium

Mô tả và cách trồng lan Mystacidium. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ và cách trồng lan Mystacidium. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, mystax nghĩa là ria mép, có lẽ…

Cách trồng lan Mormolyca

Mô tả và cách trồng lan Mormolyca

Mô tả và cách trồng lan Mormolyca Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ và cách trồng lan Mormolyca. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, mormolyca nghĩa là tinh quái, có…