Con voi con lừa

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (36)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (36)   Tôi đã cố suy nghĩ coi cuộc chiến giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ hiện tại có ý nghĩa dân…