Cách trồng Polystachya campyloglossa

Mô tả và cách trồng lan Polystachya.

Mô tả và cách trồng lan Polystachya. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, polys nghĩa là nhiều, và stachys nghĩa là cuống hoa hoặc cái tai của hạt. Tông: Vandeae….

Polycycnis barbata

Mô tả và cách trồng lan Polycycnis.

Mô tả và cách trồng lan Polycycnis. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, polys nghĩa là nhiều, và kyknos là con thiên nga. Căn cứ vào hình dạng của hoa….