IMG_0072 copy

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (133)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (133) Tôi có hai cô em họ, để tiện cho việc đọc của các bạn, tôi gọi một cô là Lật và một cô tên là…

Rembrandt

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (132)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (132)   Hôm nay đã bước vào những ngày cuối tuần, bỏ qua những chuyện thời sự xã hội, tôi muốn lạm bàn một chút về…

Chiến tranh

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (131)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (131)   Trong thời ký chiến tranh, Việt Nam bị đánh phá bởi rất nhiều kẻ thù, những nước đó hoặc là tham gia trực tiếp,…

Chiến tranh

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (130)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (130)   Cái giá của chiến tranh không hề nhỏ, đặc biệt về tổn thất nhân mạng thì không thể tính bằng tiền được. Cũng chính…

Cảng cát lái

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (129)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (129)   Chính phủ Mỹ nói với thế giới rằng, Việt Nam hiện nay không có là nước “đang phát triển” nữa, mà đã là một…

Trừng phạt KT

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (126)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (126)   Đáng thương thay cho một số người có ăn có học đàng hoàng mà cứ bị kẻ khác dắt mũi. Tại sao lại có…

American dream

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (125)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (125)   TRONG BỤNG NGƯỜI NÀO CŨNG CÓ CỨT Chẳng có hay ho gì một khi cứ nhè vào yếu điểm và thói hư tật xấu…

Châu Phi

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (112)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (112)   Trừng phạt kinh tế của nước này với nước khác, xảy ra khắp nơi trong thế giới văn minh của chúng ta hiện nay,…

Dân tộc 1

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (124)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (124)   Đáng lẽ tôi chưa viết bài này, song vừa rồi mấy thằng mặt dầy nào đó – hình như lão Văn Báu (Nguyên tên…

Ng Ngọc Trinh

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (123)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (123)   Trong đại dịch nCoV từ Trung quốc lây lan qua gần 30 nước, người người lo lắng, nhà nhà đề phòng, tất cả làm…