Chó tru

GỞI MẤY ÔNG GIÀ TRỞ CHỨNG

GỞI MẤY ÔNG GIÀ TRỞ CHỨNG   Tôi cũng già như các ông, tôi đang có một cuộc sống viên mãn. Vì sao? Vì khi tôi còn đang là một…

Mẹ & con

NGƯỜI GIÀ CŨNG KHÓC.

NGƯỜI GIÀ CŨNG KHÓC.   Tôi là một người già, sống gần trọn một thế kỷ trên cõi đời này. Ngọt bùi, cay đắng cũng đã trải tuy chưa bằng…

bia

GIÀ NHƯNG CHƯA LÃO

GIÀ NHƯNG CHƯA LÃO Từ ngày về nghỉ ở nhà, tôi cố gắng làm sao để trở thành người già mà chưa lão. Người già giống như cái cây thiếu…

Covid 2

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (190)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (190)   Đừng nghe những gì anh ấy nói. Lý do mà ông tổng thống Hợp chủng quốc Huê Kỳ đổ tất tần tật mọi thứ…

DMT

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (189)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (189)   Việc đại sự mà mình lại là thảo dân, nói cho vui chứ có ai thèm nghe. Song “ngứa nghề” thì nói thôi.  …

Bộ đội 9

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (188)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (188)   Giúp đỡ lẫn nhau bao giờ cũng là rất quý. Nước Việt ta nghèo, GDP cả nước chưa bằng một phần mười nước khác…

Kissinger & Trump

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (187)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (187)   Chẳng ai tốt với mình đâu! Nói vậy thì cực đoan quá, song câu nói của tôi chỉ gói gọn trong quan hệ giữa…

Bộ đội

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (186)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (186). KẾ HOẠCH HẬU CHIẾN. Tính thôi không viết gì nữa vì vốn liếng sắp cạn rồi, trong khi đó lại chẳng được bổ sung thêm….

20172680

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (185)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (185)   Đôi khi cảm thấy nguồn năng lượng của mình sắp cạn rồi. Nguồn năng lượng của con người bao gồm năng lượng vật chất…

Anh Duy ve chai

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (184)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (184)   Là trí thức chưa chắc đã là người có tư cách, người có tư cách không nhất thiết cứ phải là trí thức. Đó…