Cách trồng lan Myrmecophila tibicinis flor

Mô tả và cách trồng lan Myrmecophila

Mô tả và cách trồng lan Myrmecophila. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ và cách trồng lan Myrmecophila. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, myrmex, nghĩa là con kiến, và…

Cách trồng lan Mystacidium braybonae

Mô tả và cách trồng lan Mystacidium

Mô tả và cách trồng lan Mystacidium. Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ và cách trồng lan Mystacidium. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, mystax nghĩa là ria mép, có lẽ…

Cách trồng lan Mormolyca

Mô tả và cách trồng lan Mormolyca

Mô tả và cách trồng lan Mormolyca Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ và cách trồng lan Mormolyca. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, mormolyca nghĩa là tinh quái, có…

Cách trồng lan Myoxanthus lonchophyllus

Mô tả và cách trồng lan Myoxanthus

Mô tả và cách trồng lan Myoxanthus Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ và cách trồng lan Myoxanthus. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, myoxus ngĩa là chuột sóc, và…

Mô tả và cách trồng Miltoniopsis Fuchsia

Mô tả và cách trồng lan Miltoniopsis

Mô tả và cách trồng lan Miltoniopsis Phân loại, nguồn gốc, xuất xứ và cách trồng lan Miltoniopsis. Lan Bướm (Păng-xê Lan) Xuất xứ tên gọi: Là giống Miltonia, thêm tiếp…