Polycycnis barbata

Mô tả và cách trồng lan Polycycnis.

Mô tả và cách trồng lan Polycycnis. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, polys nghĩa là nhiều, và kyknos là con thiên nga. Căn cứ vào hình dạng của hoa….

Cách trồng Platystele jungermannioides

Mô tả và cách trồng lan Platystele.

Mô tả và cách trồng lan Platystele. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp platys nghĩa là rộng, và stele nghĩa là trụ hoa. Tông: Epidendreae. Tông phụ: Pleurothallidinae.