Cách trồng Polystachya campyloglossa

Mô tả và cách trồng lan Polystachya.

Mô tả và cách trồng lan Polystachya. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, polys nghĩa là nhiều, và stachys nghĩa là cuống hoa hoặc cái tai của hạt. Tông: Vandeae….

Cách trồng lan Plectrelminthus caudatus

Mô tả và cách trồng lan Plectrelminthus.

Mô tả và cách trồng lan Plectrelminthus. Xuất xứ tên gọi: Tiếng Hy-lạp, plektron nghĩa là cái cựa, và helmins nghĩa là con sâu. Tông: Vandeae. Tông phụ: Aerangidinae. Phân…