Bình minh. Ảnh: Giang Sơn Đông

NÓI LẠI CHO RÕ

NÓI LẠI CHO RÕ Bài trước tôi nói về một yếu tố có ảnh hưởng đến giá thành điện, vậy là nhiều bạn suy diễn ra nhiều thứ. Nào là…

điện Lào cai

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (XXIII)

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (XXIII)   Sau khi đăng bài hôm qua có bạn bảo tôi chỉ tưởng tượng chứ chắc gì đã có thực. Tôi không ngờ một giai…

Bình thuận

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

CÂU CHUYỆN HÔM NAY CÁI GIÁ PHẢI TRẢ Tôi định dành “câu chuyện hôm nay” của tuần đầu tháng Sáu để nói một chút hiểu biết của tôi về ngành…

Điện thủ đức

KHÔNG NÊN QUÊN

CÂU CHUYỆN HÔM NAY KHÔNG NÊN QUÊN Những người làm trong ngành điện ở miền nam Việt Nam sau năm 1975 chắc vẫn chưa quên những khó khăn trong sản…

Ghép hình

NHỮNG MẢNH GHÉP (Tiếp theo)

NHỮNG MẢNH GHÉP (Tiếp theo) Tôi lấy ví dụ về ngành điện. Trước những năm 1985 thiết bị các nhà máy sản xuất điện đều lạc hậu, mức tiêu hao…

Chất độc da cam

KHÔNG THỂ CHUỘC LỖI

CÂU CHUYỆN THÁNG TƯ KHÔNG THỂ CHUỘC LỖI (FAILURE TO ATONE) “NƯỚC MỸ NHỚ RẤT KỸ NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC GÂY CHO HỌ NHƯNG HỌ LẠI QUÊN RẤT NHANH NHỮNG…