41441504_2199537836941

TẢN MẠN VỀ BỘ MÁY CÔNG QUYỀN

TẢN MẠN VỀ BỘ MÁY CÔNG QUYỀN Các bạn thân mến, Rời bỏ cơ quan nhà nước, tôi có hơn 20 năm đứng ra xa để nhìn lại, mới thấy…

Chất độc da cam

KHÔNG THỂ CHUỘC LỖI

CÂU CHUYỆN THÁNG TƯ KHÔNG THỂ CHUỘC LỖI (FAILURE TO ATONE) “NƯỚC MỸ NHỚ RẤT KỸ NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC GÂY CHO HỌ NHƯNG HỌ LẠI QUÊN RẤT NHANH NHỮNG…